ONTOP Local Brand

Giảm giá tháng 8 của localbrand ONTOP trên shopee

Ngô Thảo 27/08/2019

Không có mô tả ảnh.

Đón hè sôi động với chương trình giảm giá hấp dẫn của ONTOP

𝐂𝐑𝐀𝐙𝐘 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐎𝐍 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 𝐎𝐍𝐋𝐘
Thời gian diễn ra 27/08/19 - 27/09/19
•89.000 với chiếc 𝐁𝐀𝐒𝐈𝐂 𝐓𝐄𝐄 không thể thiếu cho tủ đồ các anhem.
•99.000₫ để sở hữu một chiếc 𝐁𝐔𝐌𝐁𝐀𝐆 với chất liệu 𝐏𝐋𝐀𝐒𝐓𝐈𝐂
• 169.000₫ áp dụng cho một số Tee bao gồm 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐓𝐞𝐞, 𝐋𝐨𝐧𝐞𝐥𝐲 𝐓𝐞𝐞, 𝐏𝐲𝐫𝐚𝐦𝐢𝐝 𝐒𝐢𝐠𝐧 𝐓𝐞𝐞, 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐒𝐮𝐜𝐤𝐞𝐫 𝐓𝐞𝐞, 𝐄𝐦 𝐓𝐞𝐞
•290.000₫ cho 𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐅 𝐉𝐀𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒
• 𝐄𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲, 250.000₫ 𝐟𝐨𝐫 𝐁𝐢𝐠 𝐋𝐨𝐠𝐨 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭
Chần chừ gì mà không truy cập nhanh 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 để COP ngay thôi
𝐇𝐭𝐭𝐩://𝐬𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞.𝐯𝐧/𝐨𝐧𝐭𝐨𝐩.𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝 @ Ho Chi Minh City, Vietnam

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Bạn đang xem: Giảm giá tháng 8 của localbrand ONTOP trên shopee
Bài sau
Nhận thông tin khuyến mãi mới nhất

Giỏ hàng